Hãy đăng ký thành viên để trao đổi, giao lưu số học.

DÀN ĐB_MAVUONG.US_RIÊNG 1 LỐI CHƠI !

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi MAVUONG.US, 22/6/16.

Lượt xem: 36,738

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. MAVUONG.US

  MAVUONG.US Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  11/4/12
  Bài viết:
  4,314
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  LÊN DÀN
  08/08

  40s x 350
  01.03.06.07.08.09.10.12.15.16.
  17.18.21.22.26.27.29.30.33.35.
  36.38.51.53.60.61.62.63.70.71.
  72.79.80.81.83.89.90.92.97.98
   
 2. MAVUONG.US

  MAVUONG.US Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  11/4/12
  Bài viết:
  4,314
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  LÊN DÀN
  09/08

  44s x 350
  00.01.06.08.09.10.15.17.18.19.
  21.24.26.27.28.29.33.37.39.42.
  45.46.47.48.51.58.60.62.63.71.
  72.73.79.80.81.82.83.84.85.90.
  91.92.93.97
   
 3. MAVUONG.US

  MAVUONG.US Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  11/4/12
  Bài viết:
  4,314
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  LÊN DÀN
  10/08
  44s x 350
  01.02.03.06.07.10.12.17.19.20.
  21.22.24.25.26.27.29.30.37.42.
  46.47.49.52.56.57.60.63.64.65.
  66.67.72.73.74.75.76.77.79.91.
  92.93.94.97
   
 4. MAVUONG.US

  MAVUONG.US Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  11/4/12
  Bài viết:
  4,314
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  LÊN DÀN
  12/08

  44s x250
  01.02.04.07.08.09.10.14.15.18.
  20.24.25.28.40.41.42.44.45.47.
  48.49.51.52.54.57.58.59.70.74.
  75.78.80.81.82.84.85.87.88.89.
  90.94.95.98
   
 5. MAVUONG.US

  MAVUONG.US Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  11/4/12
  Bài viết:
  4,314
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  LÊN DÀN
  13/08
  45s x 150
  02.03.04.06.07.09.20.21.22.24.
  25.27.29.30.33.34.38.40.42.43.
  45.47.48.51.52.54.58.59.60.61.
  68.70.72.74.79.83.84.85.88.89.
  90.92.95.97.98
   
 6. MAVUONG.US

  MAVUONG.US Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  11/4/12
  Bài viết:
  4,314
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  LÊN DÀN
  14/08

  40s x250
  04.07.15.16.19.24.25.29.37.38.
  40.42.46.47.48.51.52.55.56.57.
  58.59.61.64.65.70.73.74.75.79.
  82.83.84.85.89.91.92.95.97.98
   
 7. MAVUONG.US

  MAVUONG.US Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  11/4/12
  Bài viết:
  4,314
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  LÊN DÀN
  15/08

  40s x 350
  01.02.08.10.11.12.17.18.20.21.
  24.26.29.33.34.37.38.39.42.43.
  44.47.48.49.62.66.67.68.71.73.
  74.76.79.80.83.84.92.93.94.97
   
 8. MAVUONG.US

  MAVUONG.US Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  11/4/12
  Bài viết:
  4,314
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  LÊN DÀN
  16/08

  40s x200
  02.04.05.06.08.09.20.22.24.25.
  27.34.35.38.39.40.42.43.46.48.
  50.52.53.54.56.57.58.64.66.75.
  78.80.83.87.88.90.93.96.97.99
   
 9. MAVUONG.US

  MAVUONG.US Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  11/4/12
  Bài viết:
  4,314
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  LÊN DÀN
  17/08

  35s x 200
  00.02.07.11.12.13.20.21.22.29.
  31.34.37.38.39.41.43.46.52.57.
  58.64.66.70.73.82.83.86.89.92.
  93.94.96.97.98
   
 10. MAVUONG.US

  MAVUONG.US Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  11/4/12
  Bài viết:
  4,314
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  LÊN DÀN
  18/08
  38s x 300
  03.04.07.09.12.15.17.19.20.21.
  22.24.25.27.29.30.37.39.40.41.
  42.46.52.54.56.58.64.70.73.75.
  78.87.88.90.93.94.96.97
   
 11. MAVUONG.US

  MAVUONG.US Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  11/4/12
  Bài viết:
  4,314
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  LÊN DÀN
  19/08

  43s x 300
  02.03.05.07.12.14.15.17.19.20.
  21.23.25.26.30.32.33.34.35.37.
  39.41.43.48.49.51.52.58.69.73.
  78.80.84.85.87.88.89.91.93.94.
  96.97.98
   
 12. MAVUONG.US

  MAVUONG.US Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  11/4/12
  Bài viết:
  4,314
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  LÊN DÀN
  20/08

  43s x 500
  00.02.03.04.08.17.19.20.22.26.
  27.30.31.35.36.37.39.40.44.46.
  48.49.53.58.62.63.64.65.66.67.
  71.72.73.76.77.80.81.84.86.91.
  93.94.99
   
 13. MAVUONG.US

  MAVUONG.US Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  11/4/12
  Bài viết:
  4,314
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  LÊN DÀN
  21/08

  43s x1000
  03.04.08.12.13.17.21.22.25.30.
  31.33.34.35.36.37.39.40.43.44.
  45.48.49.52.53.54.59.63.66.68.
  69.71.73.77.80.84.86.89.93.94.
  95.98.99
   
 14. MAVUONG.US

  MAVUONG.US Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  11/4/12
  Bài viết:
  4,314
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  LÊN DÀN
  22/08

  41s x 300
  00.02.03.12.15.20.21.23.25.28.
  30.32.33.34.35.37.38.39.43.44.
  46.47.49.51.53.58.64.67.69.73.
  74.76.79.82.83.85.93.94.96.97.
  99
   
 15. MAVUONG.US

  MAVUONG.US Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  11/4/12
  Bài viết:
  4,314
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  LÊN DÀN
  23/08
  43s x500
  04.05.07.09.13.14.15.19.22.23.
  24.25.26.31.32.33.34.35.36.37.
  40.41.42.43.50.51.52.53.59.69.
  70.73.78.79.87.89.90.91.95.96.
  97.98.99
   
 16. MAVUONG.US

  MAVUONG.US Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  11/4/12
  Bài viết:
  4,314
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  LÊN DÀN
  24/08
  42s x 300
  02.03.04.07.20.22.28.30.31.33.
  37.39.40.44.46.48.49.57.58.61.
  64.66.67.68.70.71.73.75.76.77.
  79.82.84.85.86.89.91.93.94.97.
  98.99
   
 17. MAVUONG.US

  MAVUONG.US Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  11/4/12
  Bài viết:
  4,314
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  LÊN DÀN
  25/08
  42s x 600
  05.07.08.09.12.17.18.19.21.23.
  25.27.28.32.34.35.36.37.50.52.
  58.64.67.69.70.71.72.73.76.78.
  80.81.82.85.87.89.90.91.94.96.
  98.99
   
 18. Hugo1689

  Hugo1689 Mới nhập môn

  Tham gia:
  10/3/16
  Bài viết:
  156
  Được thích:
  0
  Tháng 9 sắp tới rồi. Hy vọng bác tiếp tục chinh chiến, giúp đỡ anh em vào bờ.
   
 19. Mic2002

  Mic2002 Mới nhập môn

  Tham gia:
  5/3/16
  Bài viết:
  6
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Học Sinh
  Sang tháng 9 Bác MaVuong Lên Giàn 5x số đi
   
 20. MAVUONG.US

  MAVUONG.US Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  11/4/12
  Bài viết:
  4,314
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  LÊN DÀN
  Tháng 5 lãi 107.745
  Tháng 5:
  Vốn 50tr_chinh chiến.


  01/05 + 3.190
  02/05 + 3.560
  03/05 + 3.300

  04/05 - 8.625
  05/05 + 8.875
  06/05-16.050
  07/05 + 17.375
  08/05 + 28.400
  Tổng dương 40.025
  09/05 + 11.100
  10/05 + 10.875

  11/05 -14.100
  12/05 + 13.600
  13/05 -21.150
  14/05 + 28.400
  15/05 -27.000
  = + 1.725
  Tổng + 40.025+1.725=41.750

  16/05 -18.750
  17/05 + 18.125
  18/05 + 28.400
  19/05 + 52.125

  + đến 19/05
  Tổng đang +(không kể vốn) = 79.900 + 41.750 = + 121.650


  Từ 20/05 MV sẽ điều chỉnh cách chơi
  ==>solo thẳng đến ngày 24/05 !
  Trong mức vốn 7tr (+ 7tr dự phòng ).


  20/05 + 7.100
  21/05 + 14.200

  22/05 - 27.600
  23/05 + 7.575
  24/05 - 15.180  Từ 01-24/05 Tổng lãi = 121.650 - 13.905 =107.745
  Tháng 6 thua lỗ 49tr
  Tháng 6:
  Vốn 50tr_chinh chiến..


  01/06 - 13.200
  02/06 + 10.425
  03/06 + 17.375
  04/06 + 17.750
  05/06 + 10.425
  06/06 + 17.375
  07/06 + 27.800
  08/06 - 52.875
  09/06 - 17.625
  10/06 - 16.875
  11/06 - 17.625
  22/06 + 10.875
  23/06 + 21.300
  24/06 - 42.750
  ĐANG CẮN VÀO VỐN 27.625_CÒN CÓ 22.375
  25/06 - 10.800
  26/06 + 10.425
  27/06 + 21.300
  28/06 - 42.300

  Tháng 6 lỗ 49tr
  Tháng 7 thua lỗ 62.400
  Tháng 7:
  Vốn 50tr_chinh chiến..

  01/07_47s x 300 win
  02/07_46s x 600 miss
  03/07_46s x 400 miss
  04/07_50s x 200 miss

  05/07_46s x 100 win
  06/07_46s x 100 miss
  07/07_45s x 100 win
  08/07_47s x 200 win

  09/07_47s x 400 miss
  10/07_47s x 200 win
  11/07_45s x 400 miss
  12/07_47s x 200 miss
  13/07_47s x 200 miss
  16/07_45s x 200 miss


  Tháng 7 lỗ 62.400


  17/07 _48s win
  18/07_50s win
  19/07_46s win
  20/07_47s win
  21/07_49s win

  22/07_47s miss
  23/07_48s win
  24/07_44s miss
  25/07_48s
  Tháng 8 lãi 29.765
  *********
  Tháng 8:
  Vốn 50tr_chinh chiến.


  01/08_48s x 250 win + 8500
  02/08_46s x 350 miss-12.075
  03/08_47s x 300 win+ 10.425
  04/08_47s x 400 miss-14.100
  05/08_46s x 350 miss-12.075
  06/08_46s x 300 win+ 10.650
  05/08_47s x 400 miss-14.100
  08/08_40s x 350 win+14.000
  09/08_44s x 350 miss-11.550
  10/08_44s x 350 miss-11.550
  12/08_44s x 250 miss-8.250
  13/08_45s x 150 win+ 5.440
  14/08_40s x 250 win+ 10.000
  15/08_40s x 350 win+ 14.000
  16/08_40s x 200 miss-6.000
  17/08_35s x 200 win+ 8.750
  18/08_38s x 300 miss-8.550
  19/08_43s x 300 win+ 11.325
  20/08_43s x 500 win+ 18.875
  21/08_43s x 1.000 win+ 37.750
  22/08_41s x 300 win+ 11.775
  23/08_43s x 500 miss-16.125
  24/08_42s x 300 win+ 11.550
  25/08_43s x 500 miss-18.900

  = + 29.765

  *********

  Tháng 9:
  Vốn 50tr_chinh chiến.
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Ủng hộ diễn đàn