Hãy đăng ký thành viên để trao đổi, giao lưu số học.

- CHIA SẼ PHƯƠNG PHÁP, KINH NGHIỆM CHƠI ĐB HIỆU QUẢ

Thảo luận trong 'Thi Đấu ĐB' bắt đầu bởi Anonymous, 14/2/14.

Lượt xem: 1,059

 1. Anonymous

  Anonymous Khách

  04/03
  Loại tổng chẵn lẻ theo cầu G5.6.2 - loại tổng L
  Loại tổng chẵn lẻ theo cầu G4.2.4 - Loại tổng L
  Bắt tổng chẵn lẻ theo cầu G7.2.2 - Bắt tổng L
  Loại tổng chẵn lẻ theo cầu G0.4* - loại tổng L
  Loại tổng chẵn lẻ theo cầu G4.4.4 -loại tổng L
  4/5 bài báo tổng chẵn.
  Bài tổng đã già, bắt đầu nuôi khung 2 ngày 20k-50k
   
 2. QuyLaoTS.79

  QuyLaoTS.79 Well-Known Member

  Tham gia:
  4/2/14
  Bài viết:
  88
  Được thích:
  0
  Ngày 04-03
  Đầu: 5 ngày hôm nay, đầu liên tục lùi vì vậy ta loại PP 4, lấy PP 3
  được 6 đầu tiến so với đầu hôm trước.

  Đuôi: PP 1 mới thông đc 1 ngày, ta vẫn theo pp 1. lấy đuôi hôm trước làm tâm +/-3 đuôi.
   
 3. Anonymous

  Anonymous Khách

  05/3

  Loại tổng chẵn lẻ theo cầu G5.6.2 - loại tổng L
  Loại tổng chẵn lẻ theo cầu G4.2.4 - Loại tổng L
  Bắt tổng chẵn lẻ theo cầu G7.2.2 - Bắt tổng C
  Loại tổng chẵn lẻ theo cầu G0.4* - loại tổng L
  Loại tổng chẵn lẻ theo cầu G4.4.4 -loại tổng C
  4/5 bài tổng chẵn nuôi tiếp ngàu 2/2
   
 4. QuyLaoTS.79

  QuyLaoTS.79 Well-Known Member

  Tham gia:
  4/2/14
  Bài viết:
  88
  Được thích:
  0
  Ngày 05-03
  Đầu: mới về thep PP 2, ta loại pp 2 lấy PP 1
  Lấy đầu hôm trước làm tâm =/-3 đầu
  Đuôi: PP 1 mới thông đc 2 ngày tiếp tục theo PP 1
   
 5. Anonymous

  Anonymous Khách

  Thống kê 06/03

  Loại đầu chẵn lẻ theo cầu G6.2.2 - Loại đầu C
  Loại đầu chẵn lẻ theo cầu G5.3.3 - Loại đầu L
  Bắt đầu chẵn lẻ theo cầu G4.1.4* - bắt đầu C
  Loại đầu chẵn lẻ theo cầu G2.1.1 - loại đầu L
  Loại đầu chẵn lẻ theo cầu G3.3.1 - loại đầu L

  Loại đuôi chẵn lẻ theo cầu G4.2.2 - Loại đuôi C
  Loại đuôi chẵn lẻ theo cầu G3.1.2 - loại đuôi C
  Loại đuôi chẵn lẻ theo cầu G7.4.1 - loại đuôi C
  Bắt đuôi chẵn lẻ theo cầu G5.3.2 *- bắt đuôi C
  Bắt đuôi chẵn lẻ theo cầu G2.2.4 - bắt đuôi L

  Loại tổng chẵn lẻ theo cầu G5.6.2 - loại tổng C
  Loại tổng chẵn lẻ theo cầu G4.2.4 - Loại tổng C
  Bắt tổng chẵn lẻ theo cầu G7.2.2 - Bắt tổng C
  Loại tổng chẵn lẻ theo cầu G0.4* - loại tổng C
  Loại tổng chẵn lẻ theo cầu G4.4.4 -loại tổng C

  4/5 bài báo đâù chẵn, đuôi lẻ, tổng lẻ. Chọn Chẵn Lẻ lên dàn ngày
   
 6. QuyLaoTS.79

  QuyLaoTS.79 Well-Known Member

  Tham gia:
  4/2/14
  Bài viết:
  88
  Được thích:
  0
  Ngày 06-02
  Đầu: PP 2 về 2 ngày liên tục, ta loại PP 2, theo PP 1
  Đuôi: theo PP 1 vì hôm qua đi theo PP 2
   
 7. Anonymous

  Anonymous Khách

  Bs pp
  Loại đuôi chẵn lẻ theo cầu G5.6.3

  Thống kê 7/3
  Loại tổng chẵn lẻ theo cầu G5.6.2 - loại tổng C
  Loại tổng chẵn lẻ theo cầu G4.2.4 - Loại tổng L
  Bắt tổng chẵn lẻ theo cầu G7.2.2 - Bắt tổng L
  Loại tổng chẵn lẻ theo cầu G0.4* - loại tổng C
  Loại tổng chẵn lẻ theo cầu G4.4.4 -loại tổng C
  4/5 bài cho tổng lẻ.
  chọn bài tổng nuôi 2 ngày
   
 8. QuyLaoTS.79

  QuyLaoTS.79 Well-Known Member

  Tham gia:
  4/2/14
  Bài viết:
  88
  Được thích:
  0
  Ngày 07-03

  Đầu: tiếp tục theo PP 1, vì mới chạy 1 ngày
  Đuôi: tiếp tục theo PP 1, vì mới chạy đc 1 ngày
   
 9. Anonymous

  Anonymous Khách

  Thống kê 08/03

  Loại đầu chẵn lẻ theo cầu G6.2.2 - Loại đầu C
  Loại đầu chẵn lẻ theo cầu G5.3.3 - Loại đầu C
  Bắt đầu chẵn lẻ theo cầu G4.1.4* - bắt đầu L
  Loại đầu chẵn lẻ theo cầu G2.1.1 - loại đầu C
  Loại đầu chẵn lẻ theo cầu G3.3.1 - loại đầu L

  Loại đuôi chẵn lẻ theo cầu G3.1.2 - loại đuôi L
  Loại đuôi chẵn lẻ theo cầu G7.4.1 - loại đuôi L
  Bắt đuôi chẵn lẻ theo cầu G5.3.2 *- bắt đuôi L
  Bắt đuôi chẵn lẻ theo cầu G2.2.4 - bắt đuôi C
  Loại đuôi chẵn lẻ theo cầu G5.6.3 -loại đuôi L

  4/5 bài cho đầu lẻ, đuôi chẵn. Chọn lẻ chẵn lên dàn ngày
   
 10. Anonymous

  Anonymous Khách

  Bổ sung pp
  Loại đầu chẵn lẻ theo cầu G7.3.1
  Loại tổng chẵn lẻ theo cầu G3.2.1
   
 11. QuyLaoTS.79

  QuyLaoTS.79 Well-Known Member

  Tham gia:
  4/2/14
  Bài viết:
  88
  Được thích:
  0
  Tiếp tục theo PP 1 cho cả đầu và đuôi
  Nhưng do đuôi 0 đã về 2 ngày, ta loại đuôi 0 lấy đuôi 4
   
 12. Anonymous

  Anonymous Khách

  Thong ke 9/3
  Loại đuôi chẵn lẻ theo cầu G3.1.2 - loại đuôi C
  Loại đuôi chẵn lẻ theo cầu G7.4.1 - loại đuôi C
  Bắt đuôi chẵn lẻ theo cầu G5.3.2 *- bắt đuôi L
  Bắt đuôi chẵn lẻ theo cầu G2.2.4 - bắt đuôi L
  Loại đuôi chẵn lẻ theo cầu G5.6.3 -loại đuôi C
  5/5 bài cho đuôi lẻ. Chọn bài đuôi nuôi 2 ngày 20k-50k
   
 13. QuyLaoTS.79

  QuyLaoTS.79 Well-Known Member

  Tham gia:
  4/2/14
  Bài viết:
  88
  Được thích:
  0
  Ngày 10/03
  Đầu đã liêntucj thông 4 ngày theo PP 1, ta loại PP 1 lấy pp 2.
  Loại 3 đầu +/-1 đầu với hôn trước và chính nó.
  Đuôi tuếp thục theo PP 1
   
 14. Anonymous

  Anonymous Khách

  11/3 thống kê pp
  Loại tổng chẵn lẻ theo cầu G5.6.2 - loại tổng L
  Loại tổng chẵn lẻ theo cầu G4.2.4 - Loại tổng C
  Bắt tổng chẵn lẻ theo cầu G7.2.2 - Bắt tổng C
  Loại tổng chẵn lẻ theo cầu G0.4* - loại tổng L
  Loại tổng chẵn lẻ theo cầu G4.4.4 -loại tổng L
  Loại tổng chẵn lẻ theo cầu G3.2.1- loại tổng L
  5/6 bài cho tổng chẵn. Chon lên dàn ngày
   
 15. QuyLaoTS.79

  QuyLaoTS.79 Well-Known Member

  Tham gia:
  4/2/14
  Bài viết:
  88
  Được thích:
  0
  Ngày 11/03
  Đầu: PP 3 lấy đầu hôm trứoc + 6 đầu ăn liên tục 4 ngày, ta loại PP 3 lấu pp 4
  Đầu hôm trước + 6 đầu lùi với đầu hôm trước.
  Đuôi: theo đầu vì cũng ăn thông 4 ngày.
   
 16. Anonymous

  Anonymous Khách

  Thống kê 12/3
  Loại tổng chẵn lẻ theo cầu G5.6.2 - loại tổng L
  Bắt tổng chẵn lẻ theo cầu G7.2.2 - Bắt tổng L
  Loại tổng chẵn lẻ theo cầu G0.4* - loại tổng L
  Loại tổng chẵn lẻ theo cầu G4.4.4 -loại tổng L
  Loại tổng chẵn lẻ theo cầu G3.2.1- loại tổng L
  4/5 bài cho tổng chẵn.
  Bài tổng đã già, nuôi 2 ngày 20k-50k
   
 17. Anonymous

  Anonymous Khách

  Bổ sung pp
  Loại đầu chẵn lẻ theo cầu G7.3.2
  Loại đuôi chẵn lẻ theo cầu G1.3
  Loại đuôi chẵn lẻ theo cầu G4.1.3
   
 18. Anonymous

  Anonymous Khách

  Thống kê pp 13/3
  Bắt đầu chẵn lẻ theo cầu G4.1.4 - bắt đầu C
  Bắt đầu chẵn lẻ theo cầu G3.6.1- bắt đầu C
  Loại đầu chẵn lẻ theo cầu G3.3.1 - loại đầu L
  Loại đầu chẵn lẻ theo cầu G7.3.1 - loại đầu L
  Loại đầu chẵn lẻ theo cầu G7.3.2- Loại đầu C

  Bắt đuôi chẵn lẻ theo cầu G5.3.2 - bắt đuôi C
  Bắt đuôi chẵn lẻ theo cầu G2.2.4 - bắt đuôi C
  Loại đuôi chẵn lẻ theo cầu G5.6.3 -loại đuôi C
  Loại đuôi chẵn lẻ theo cầu G1.3 - loại đuôi L
  Loại đuôi chẵn lẻ theo cầu G4.1.3- loại đuôi L

  4/5 bài cho đầu chẵn, đuôi chẵn. Bài chưa chín đánh dàn ngày.
   
 19. Anonymous

  Anonymous Khách

  Thống kê 14/3
  Loại tổng chẵn lẻ theo cầu G5.6.2 - loại tổng L
  Bắt tổng chẵn lẻ theo cầu G7.2.2 - Bắt tổng L
  Loại tổng chẵn lẻ theo cầu G0.4 - loại tổng L
  Loại tổng chẵn lẻ theo cầu G4.4.4 -loại tổng C
  Loại tổng chẵn lẻ theo cầu G3.2.1- loại tổng L

  3/5 bài cho tổng chẵn, đánh dàn ngày.
   
 20. Anonymous

  Anonymous Khách

  Bổ sung pp
  Loại đầu chẵn lẻ theo cầu G5.6.2
  Loại đầu chẵn lẻ theo cầu G4.3.1
  Loại đuôi chẵn lẻ theo cầu G1.5
   

Ủng hộ diễn đàn