Hãy đăng ký thành viên để trao đổi, giao lưu số học.

Mặt cười

Ảnh Tiêu đề Ký tự
:baffle :baffle :baffle
adore adore :adore
after_boom after_boom :after_boom
ah ah :ah
amazed amazed :amazed
angry angry :angry
bad_smelly bad_smelly :bad_smelly
beated beated :beated
beat_plaster beat_plaster :beat_plaster
beat_shot beat_shot :beat_shot
beauty beauty :beauty
big_smile big_smile :big_smile
boss boss :boss
burn_joss_stick burn_joss_stick :thap_huong
byebye byebye :bye
canny canny :canny
choler choler :choler
cold cold :cold
confident confident :confident
confuse confuse :confuse
cool cool :cool`
cry cry :cry
doubt doubt :doubt
dribble dribble :dribble
embarrassed embarrassed :embarrassed
extreme_sexy_girl extreme_sexy_girl ::sexy
feel_good feel_good :feel_good
gach gach :gach
go go :go
hell_boy hell_boy :hell_boy
hungry hungry :hungry
look_down look_down :look_down
matrix matrix :matrix
misdoubt misdoubt :misdoubt
nosebleed nosebleed :nosebleed
oh oh :oh
ops ops :ops
pudency pudency :pudency
rap rap :rap
sad sad ::sad
sexy_girl sexy_girl :sexy
shame shame :shame
Smile Smile :) :-) (:
smiley smiley :smiley
spiderman spiderman :spiderman
still_dreaming still_dreaming :dreaming
sure sure :sure
surrender surrender :surrender
sweat sweat :sweat
sweet_kiss sweet_kiss :kiss
tire tire :tire
too_sad too_sad :sad
waaaht waaaht :waa
what what :w?
Wink Wink ;)
Frown Frown :(
Mad Mad :mad: >:( :@
Confused Confused :confused:
Cool Cool :cool: 8-)
Stick Out Tongue Stick Out Tongue :p :P :-p :-P
Big Grin Big Grin :D
Eek! Eek! :eek: :o
Oops! Oops! :oops:
Roll Eyes Roll Eyes :rolleyes:
Er... what? Er... what? o_O O_o o.O O.o